BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"future use" — Słownik kolokacji angielskich

future use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe wykorzystanie
  1. future przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All other contributions may be used in the same tax year or held for future use.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo