"Alternative Approach" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: alternative approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Alternatywne Podejście
  1. alternative przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, it is a problem to find an alternative approach.