ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"alternative" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

alternative przymiotnik

alternative + rzeczownik
Kolokacji: 259
alternative medicine • alternative source • alternative rock • alternative school • alternative route • alternative format • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
1. alternative medicine = medycyna alternatywna, niekonwencjonalna (np. bioenergoterapia) alternative medicine
7. alternative fuel = paliwo zamienne, paliwo zastępcze alternative fuel
16. alternative program = alternatywny program alternative program
21. alternative music = alternatywna muzyka alternative music
22. alternative system = alternatywny system alternative system
23. alternative tax = alternatywny podatek alternative tax
24. alternative site = alternatywne miejsce alternative site
26. alternative mean = alternatywa oznaczać alternative mean
  • There are 6000 words that have both the traditional and alternative spellings.
  • It is also an alternative spelling of the female given name Tamara.
  • Historically there have been many alternative spellings of the family name.
  • And there, after a look through the alternative spellings suggested by the computer, was Grandma.
  • Known alternative spellings are given in brackets following a term.
  • Nobody has to memorize these alternative spellings to use in their own writing.
  • Middle English is known for its alternative spellings and pronunciations.
  • Some older astronomy books give an alternative spelling of the name, Camelopardus.
  • Words that have the same or similar Metaphone become possible alternative spellings.
  • Theophilus is a male given name with a range of alternative spellings.
29. alternative title = alternatywny tytuł alternative title
30. alternative proposal = propozycja alternatywna alternative proposal
31. alternative space = alternatywna przestrzeń alternative space
32. alternative newspaper = alternatywna gazeta alternative newspaper
33. alternative model = alternatywny model alternative model
34. alternative strategy = alternatywna strategia alternative strategy
37. alternative use = alternatywne wykorzystanie alternative use
40. alternative scene = alternatywna scena alternative scene
41. alternative hypothesis = hipoteza alternatywna alternative hypothesis
42. alternative technology = technologia alternatywna alternative technology
43. alternative service = służba zastępcza alternative service
44. alternative reality = alternatywna rzeczywistość, świat alternatywny alternative reality
45. alternative splicing = alternatywny splicing (łączenie ze sobą różnych egzonów z pre-mRNA na różne sposoby) alternative splicing
49. alternative investment = alternatywna inwestycja alternative investment
50. alternative option = alternatywna możliwość alternative option
51. alternative lifestyle = alternatywny styl życia alternative lifestyle
53. alternative universe = alternatywne uniwersum alternative universe
54. alternative place = lokal zastępczy alternative place
55. alternative location = lokalizacja alternatywna alternative location
57. alternative measure = alternatywny środek alternative measure
59. alternative path = ścieżka zastępcza alternative path
60. alternative metal = alternatywny metal alternative metal
61. alternative media = alternatywne środki przekazu alternative media
62. alternative design = wariant projektu, projekt alternatywny alternative design
64. alternative style = alternatywny styl alternative style
65. alternative candidate = alternatywny kandydat alternative candidate
67. alternative course = alternatywny kurs alternative course

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.