"Alternative Way" — Słownik kolokacji angielskich

Alternative Way kolokacja
Popularniejsza odmiana: alternative way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Alternatywna Droga
  1. alternative przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In some levels, players have found alternative ways of getting through to the next level.

    Podobne kolokacje: