"fastest way" — Słownik kolokacji angielskich

fastest way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najszybsza droga
  1. fastest przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She'd wanted to find the fastest way to her kids.

    Podobne kolokacje: