"natural way" — Słownik kolokacji angielskich

natural way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naturalna droga
  1. natural przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Seems like a natural way to learn the game to me.

    Podobne kolokacje: