BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"funny way" — Słownik kolokacji angielskich

funny way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawna droga
  1. funny przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And for all his funny ways, he was a fine figure of a man.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo