BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"funny moment" — Słownik kolokacji angielskich

funny moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawny moment
  1. funny przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The film has one genuinely funny moment at its start.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo