"long moment" — Słownik kolokacji angielskich

long moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długi moment
  1. long przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A long moment later I heard the front door open.

    Podobne kolokacje: