PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"funny thing" — Słownik kolokacji angielskich

funny thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawna rzecz
  1. funny przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Funny things can happen on the way to the bank.

    Podobne kolokacje:

podobne do "funny thing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "funny thing" po angielsku

inne