NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"systematic way" — Słownik kolokacji angielskich

systematic way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): systematyczna droga
  1. systematic przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Most of us don't prepare for it in a systematic way.

    Podobne kolokacje: