"systematic study" — Słownik kolokacji angielskich

systematic study kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): systematyczna nauka
  1. systematic przymiotnik + study rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He described the report as the first systematic study of its kind.

powered by  eTutor logo