"systematic approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): systematyczne podejście
  1. systematic przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Above all, we need to take a systematic approach to these problems.

powered by  eTutor logo