BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"meaningful way" — Słownik kolokacji angielskich

meaningful way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacząca droga
  1. meaningful przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The job market won't turn up in any meaningful way when the overall direction of the economy is down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo