"popular way" — Słownik kolokacji angielskich

popular way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna droga
  1. popular przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This is also a popular way to report the weather.

    Podobne kolokacje: