"appropriate way" — Słownik kolokacji angielskich

appropriate way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedni sposób
  1. appropriate przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But I will do my best to deal with this in an appropriate way.

    Podobne kolokacje: