BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Funny way" — Słownik kolokacji angielskich

Funny way kolokacja
Popularniejsza odmiana: funny way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zabawna droga
  1. funny przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And for all his funny ways, he was a fine figure of a man.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo