"opposite way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "opposite way" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"opposite way" — Słownik kolokacji angielskich

opposite way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeciwległa droga
  1. opposite przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These are doors which open the opposite way to the one you expect.

    Podobne kolokacje: