"efficient way" — Słownik kolokacji angielskich

efficient way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydajny sposób
  1. efficient przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was the most efficient way of taking your life.

    Podobne kolokacje: