"Quickest way" — Słownik kolokacji angielskich

Quickest way kolokacja
Popularniejsza odmiana: quickest way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Najszybsza droga
  1. quickest przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The doctor was coming to see you, so I sent him the quickest way.

    Podobne kolokacje: