"certain way" — Słownik kolokacji angielskich

certain way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pewna droga
  1. certain przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She'd been raised to see the world in a certain way.

    Podobne kolokacje: