ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"w pewnym sensie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w pewnym sensie" po polsku

w pewnym sensie

przysłówek
 1. in a way , in one way  
  I think they are all the same in a way. (Myślę, że w pewnym sensie oni wszyscy są tacy sami.)
 1. in a sense , in a certain sense , in one sense
  • w znaczeniu, w sensie, w pewnym sensie
   In a sense, we are all one big family. (W pewnym sensie wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną.)
   I loved her, in a sense, but it was a long time ago. (Kochałem ją, w pewnym sensie, ale to było dawno temu.)
   She's right that I don't trust people, in a sense. (Ona ma rację, że nie ufam ludziom, w pewnym sensie.)
 1. in some way
 2. in a manner of speaking

"w pewnym sensie" — Słownik kolokacji angielskich

in some way kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a way
 1. in przyimek + way rzeczownik = poniekąd, w pewnym sensie, pod pewnymi względami, w pewien sposób
  Zwykła kolokacja

  She was everything he had ever wanted in a woman and way more.

  Podobne kolokacje:
in one sense kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the sense
 1. in przyimek + sense rzeczownik = w znaczeniu, w sensie, w pewnym sensie
  Zwykła kolokacja

  In a very real sense, they were the work of one man.

  Podobne kolokacje:
in a sense kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the sense
 1. in przyimek + sense rzeczownik = w znaczeniu, w sensie, w pewnym sensie
  Zwykła kolokacja

  In a very real sense, they were the work of one man.

  Podobne kolokacje:
in a way kolokacja
 1. in przyimek + way rzeczownik = w pewnym sensie
  Zwykła kolokacja

  She was everything he had ever wanted in a woman and way more.

  Podobne kolokacje:
in one way kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a way
 1. in przyimek + way rzeczownik = w pewnym sensie
  Zwykła kolokacja

  She was everything he had ever wanted in a woman and way more.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo