"znać swoje miejsce" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znać swoje miejsce" po polsku

znać swoje miejsce

idiom
  1. know one's place  
    His dog knows its place and never barks at his master. (Jego pies zna swoje miejsce i nigdy nie szczeka na swojego pana.)

"znać swoje miejsce" — Słownik kolokacji angielskich

know one's place kolokacja
Popularniejsza odmiana: know the place
  1. know czasownik + place rzeczownik = znać swoje miejsce
    Bardzo silna kolokacja

    I do know a place where my word may bring something, though.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo