"wiesz o tym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wiesz o tym" po polsku — Słownik angielsko-polski

wiesz o tym

czasownik
  1. you know *****   spoken
    You know that they broke up, right? (Wiesz o tym, że oni ze sobą zerwali, prawda?)
    You know that she's going to study with us, don't you? (Wiesz o tym, że ona będzie z nami studiować, no nie?)