"być kompetentnym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być kompetentnym" po polsku

przymiotnik
 1. capable ***
  • kompetentny, sprawny
   He is capable, so we hired him. (On jest kompetentny, więc go zatrudniliśmy.)
   Is there a capable person here I can talk to? (Czy jest tutaj jakaś kompetentna osoba, z którą mogę porozmawiać?)
 2. competent *  
  She looked very competent. (Ona wyglądała bardzo kompetentnie.)
  People were impressed by how competent he was. (Ludzie byli pod wrażeniem jego kompetencji.)
  He's very competent at his job. (On jest bardzo kompetentny w swojej pracy.)
  przeciwieństwo: incompetent
 3. sure-footed
 4. high speed, low drag , także: high-speed, low-drag
 5. cognisant
 6. verray dawne użycie  
idiom
 1. surefooted
  • operatywny, kompetentny
   You should hire him, he's a surefooted worker. (Powinieneś go zatrudnić, jest operatywnym pracownikiem.)
   I won't let you down - I'm responsible, punctual and surefooted. (Nie zawiodę cię - jestem odpowiedzialny, punktualny i kompetentny.)

Powiązane zwroty — "być kompetentnym"

rzeczownik
kompetencja = jurisdiction +5 znaczeń
przysłówek
kompetentnie = competently +1 znaczenie

"być kompetentnym" — Słownik kolokacji angielskich

 1. know czasownik + business rzeczownik = być kompetentnym, znać się na swojej branży
  Bardzo silna kolokacja

  Here, everyone knows your business, and everything else about you.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo