"make models" — Słownik kolokacji angielskich

make models kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki modele
  1. make czasownik + model rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I need to make a model and find out some information.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo