"model fizyczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "model fizyczny" po polsku — Słownik angielsko-polski

"model fizyczny" — Słownik kolokacji angielskich

physical design kolokacja
  1. physical przymiotnik + design rzeczownik = model fizyczny
    Zwykła kolokacja

    The final physical design was also revealed at this event.