"male voice" — Słownik kolokacji angielskich

male voice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): męski głos
  1. male przymiotnik + voice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A moment later, a strong male voice came over the line.

    Podobne kolokacje:

podobne do "male voice" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "male voice" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik