ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"memory" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

memory rzeczownik

rzeczownik + memory
Kolokacji: 65
childhood memory • computer memory • memory of one's father • memory of one's life • memory of one's mother • access memory • ...
memory + rzeczownik
Kolokacji: 104
memory loss • memory card • memory chip • memory bank • memory lane • memory problem • memory lapse • memory system • ...
memory + czasownik
Kolokacji: 114
memory serves • memory fades • memory returns • memory comes • memory makes • memory brings • memory goes • ...
czasownik + memory
Kolokacji: 142
evoke memories • recall memories • bring memories • use memory • retain memories • lose one's memory • honor one's memory • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
1. evoke memories = przywołaj wspomnienia evoke memories
5. retain memories = zachowaj wspomnienia retain memories
9. search one's memory = poszukiwania czyjś pamięć search one's memory
11. hold memories = wyznaj wspomnienia hold memories
12. stir memories = przywołaj wspomnienia stir memories
14. make memories = marki wspomnienia make memories
15. leave memories = pozostaw po sobie wspomnienie leave memories
17. erect to one's memory = wznosić aby czyjś pamięć erect to one's memory
18. bring back memories = przywodzić wspomnienia, przypominać bring back memories
  • If anything, the building, rather than the apartment, brought back memories for a time.
  • It brought back old memories, things I hadn't thought of in years.
  • Slowly, events in the present begin to bring back memories of the past.
  • Hearing her voice brought back memories of the evening before.
  • Something in her eyes told him it brought back memories of a past she'd much rather forget.
  • She said it brought back memories of playing with her own family.
  • It brought back bad memories, even if one had nothing to do with the other.
  • It brought back memories of what had once been, when they were boys.
  • Her room bringing back memories far in my own past.
  • Now there was a name that brought back old memories.
19. live in one's memory = żyć czyjś pamięć live in one's memory
22. revive memories = wskrześ wspomnienia revive memories
26. rely on one's memory = opierać się czyjś pamięć rely on one's memory
27. take one's memories = brać czyjś wspomnienia take one's memories
28. remain in one's memory = pozostawać w czyjś pamięć remain in one's memory
29. create memories = stwórz wspomnienia create memories
30. affect memory = wpłyń na pamięć affect memory
32. access memory = pamięć dostępu access memory
33. get a memory = zrozum wspomnienie get a memory
34. work memory = pamięć robocza work memory
35. wipe one's memory = wytarcie czyjś pamięć wipe one's memory
38. base on one's memories = podstawa na czyjś wspomnienia base on one's memories
41. require memory = wymagaj pamięć require memory
43. contain memory = zawieraj wspomnienie contain memory
44. erase from one's memory = ścierać z czyjś pamięć erase from one's memory
45. call memory = pamięć rozmowy telefonicznej call memory
46. form memories = wspomnienia formy form memories
przymiotnik + memory
Kolokacji: 270
recent memory • fond memory • vivid memory • bad memory • painful memory • early memory • distant memory • ...
przyimek + memory
Kolokacji: 24
from memory • of memory • in memory • into memory • with memories • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.