"tam" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tam" po polsku — Słownik angielsko-polski

tam

przysłówek
 1. there *****  
  It's up there. (To jest tam na górze.)
  I'll go and look down there. (Pójdę i popatrzę tam na dole.)
  Put the books over there. (Połóż książki w tamto miejsce.)
  I have to be there on time. (Muszę tam być na czas.)
 2. over there **
  • tam, hen
   That guy sitting over there is smiling at you. (Tamten koleś siedzący tam uśmiecha się do ciebie.)
   Go on over there and tell them what you told me. (Idź tam i powiedz im to, co mi powiedziałeś.)
 3. yonder literary , yon literary , także: yond dialect
 4. thither
 5. thereat   old use
Activity: Three Gorges Dam,
rzeczownik
 1. dam **
  • tama, zapora [COUNTABLE]
   In 1976, 26 000 people died when a dam broke in China. (W roku 1976 w wyniku przerwania zapory w Chinach zginęło 26 tysięcy osób.)
   Are you sure the dam is strong enough to protect us from a flooding? (Czy jesteś pewny, że tama jest wystarczająco mocna, aby uchronić nas przed powodzią?)
 2. retaining dam  
 3. aboideau Canadian English , także: aboiteau

Powiązane zwroty — "tam"

czasownik
machać czymś (tam i z powrotem) = swing
kursować (tam i z powrotem) = shuttle
tamować = plug +4 znaczenia
zatamować = block +2 znaczenia
przysłówek
inne
inne
phrasal verb
idiom
rzeczownik

"tam" — Słownik kolokacji angielskich

over there kolokacja
 1. over przyimek + there przysłówek = tam, hen
  Bardzo silna kolokacja

  But over there, I'll get a good one a couple of times a summer.

  Podobne kolokacje:

"tam" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tam" po angielsku — Słownik polsko-angielski

tam-o'-shanter , także: tam , także: tammie

rzeczownik
 1. beret szkocki (z pomponem)

Powiązane zwroty — "tam"

rzeczownik