"rat" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rat" po angielsku

rat **

Albino Rat
rzeczownik
 1. szczur [COUNTABLE]
  A big rat crossed the street and disappeared. (Wielki szczur przeszedł przez ulicę i zniknął.)
  They carry out experiments on rats. (Oni przeprowadzają doświadczenia na szczurach.)
 2. sprzedawczyk, zdrajca, kapuś, szuja, kanalia spoken [COUNTABLE]
  He's a rat, so he got beaten up. (On jest sprzedawczykiem, więc został pobity.)
  Don't tell him anything, he's a rat. (Nic mu nie mów, to zdrajca.)
 3. łamistrajk informal [COUNTABLE]
  A rat is somebody who works even though there is a strike. (Łamistrajk jest kimś, kto pracuje, mimo że jest strajk.)
 4. kabel, donosiciel, kret (szpieg) informal

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. sypać, donosić, zdradzać informal
  Are you the one who ratted to the police? (Czy to ty sypałeś policji?)
  Are you sure he won't rat on us? (Jesteś pewny, że on na nas nie doniesie?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "rat"

phrasal verb
idiom
rat race = wyścig szczurów (niezdrowe, gorliwe dążenie do osiągnięcia zawodowego sukcesu)
rzeczownik
czasownik
przymiotnik
kolokacje

"rat" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rat" po polsku

rzeczownik
 1. instalment British English , installment American English  
  the regular periodic payment that a borrower makes to a lender
  Your payment will be divided into six installments. (Twoja płatność będzie podzielona na sześć rat.)
  I don't have that much money, so can I just pay in installments? (Nie mam tyle pieniędzy, więc czy mogę po prostu zapłacić w ratach?)
  I've paid the first installment already. (Zapłaciłem już pierwszą ratę.)

powered by  eTutor logo