"let people" — Słownik kolokacji angielskich

let people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwolić ludzie
  1. let czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has also let three people move in with him.

    Podobne kolokacje: