KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"let" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

let czasownik

let + rzeczownik
Kolokacji: 106
let go • let slip • let people • let air • let one's guard • let one's children • let things • let down one's guard • let one's eyes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
1. let go = puszczać, wypuszczać, odpuszczać let go
  • Well I say let the past go and move on.
  • I thought it was time to let the past go.
  • He has a difficult time letting go of his only daughter.
  • I asked, letting go of him long enough to point.
  • But letting go of anything was so not my best thing.
  • But letting go was not an easy thing to do.
  • It looked as though he was willing to let the past go and make a fresh start.
  • Maybe it wasn't Harry who needed to let the past go.
  • He knew what it wanted, but letting go was difficult.
  • During that time they were letting go of the old.
2. let slip = pozwolić pomyłka let slip
4. let air = pozwolić powietrze let air
5. let one's guard = pozwalać czyjś strażnik let one's guard
6. let one's children = pozwalać czyjś dzieci let one's children
7. let things = pozwolić rzeczy let things
8. let down one's guard = uśpić czujność, dać się zmylić let down one's guard
9. let one's eyes = pozwalać czyjś oczy let one's eyes
10. let one's hair = pozwalać czyjś włosy let one's hair
11. let others = pozwól innym let others
12. let women = pozwolić kobiety let women
13. let light = pozwolić światło let light
14. let one's hand = pozwalać czyjś ręka let one's hand
15. let off steam = wypuścić parę, wyładować się, rozładować emocje let off steam
16. time to let = czas pozwolić time to let
17. let the rest = pozwól reszcie let the rest
18. let dogs = pozwolić psy let dogs
19. let one's friends = pozwalać czyjś przyjaciele let one's friends
20. let the man = pozwól człowiekowi let the man
21. let this pass = pozwól tej przepustce let this pass
22. let X = pozwolić X let X
23. way to let = sposób by pozwolić way to let
24. decision to let = decyzja pozwolić decision to let
25. let one's kids = pozwalać czyjś dzieci let one's kids
czasownik + let
Kolokacji: 63
step to let • go let • want let • refuse to let • pause to let • agree to let • afford to let • decide to let • go to let • intend to let • ...
let + przyimek
Kolokacji: 46
let out • let down • let up • let off • let from • ...
let + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 34
let loose • let alone • finally let • simply let • better let • let cool • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.