"let women" — Słownik kolokacji angielskich

let women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwolić kobiety
  1. let czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In addition to this, pirates did not let women on their ships very often.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo