"let one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

let one's kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwalać czyjś dzieci
  1. let czasownik + kid rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "It's becoming really hard to even let your kids out of the house to play."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo