"let one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

let one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwalać czyjś oczy
  1. let czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    Now let your eyes close until you can see him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo