14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"wyrazić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrazić" po polsku

wyrazić

czasownik
 1. say *****
  • wyrazić, mieć na myśli
   A picture says more than a word. (Zdjęcie wyraża więcej niż słowo.)
   Think about what you want to say. (Pomyśl co chcesz wyrazić.)
 2. voice *****
  • wyrazić (np. obawy, strach) [TRANSITIVE]
   May I voice my concerns? (Czy mogę wyrazić swoje obawy?)
   You are free to voice your opinion, but we do not promise we will respect it. (Masz prawo do wyrażenia swojej opinii, ale nie obiecujemy, że ją uszanujemy.)
 3. unload *
 4. opine
emotions – so good that at
czasownik
 1. express ****   [TRANSITIVE]
  Don't be afraid to express your views! (Nie bój się wyrażać swojego zdania!)
  I'd like to express thanks to my mother for her support. (Chciałbym wyrazić podziękowanie mojej mamie za jej wsparcie.)
  I can't find words to express my feelings. (Nie mogę znaleźć słów, aby wyrazić moje uczucia.)
  Kids express emotions easily. (Dzieci wyrażają emocje z łatwością.)
  She expressed disappointment and concern. (Ona wyraziła rozczarowanie i niepokój.)
  zobacz także: convey
 2. mean *****
  • oznaczać, wyrażać [TRANSITIVE]
   This word means entirely something else in her language. (To słówko oznacza zupełnie coś innego w jej języku.)
   This means we can't go. (To znaczy, że nie możemy pójść.)
   Following a diet means being careful about what you eat. (Przestrzeganie diety oznacza uważanie na to, co jesz.)
 3. phrase *** , także: phr
  • wyrażać, formułować
   She can phrase complex sentences. (Ona umie formułować zdania złożone.)
   You have to learn how to phrase your thoughts. (Musisz nauczyć się wyrażać swoje myśli.)
   His speeches are always great - he can phrase everything in simple words. (Jego przemowy zawsze są świetne - potrafi wyrazić wszystko prostymi słowami.)
 4. articulate **
  • artykułować, wyrażać (np. myśli, poglądy) formal [TRANSITIVE]
   Stop making faces and articulate your thoughts! (Przestań robić miny i wyraź swoje poglądy!)
   Can you articulate your opinion on my new haircut? (Czy możesz wyrazić swoją opinię o mojej nowej fryzurze?)
 5. convey **
 6. formulate *
 7. embody ** , także: imbody old use
 8. utter *
 9. register ***   formal [TRANSITIVE]
 10. signify *
 11. resonate with something
 12. vocalize , vocalise British English
idiom
 1. turn a phrase
czasownik
 1. explain oneself
czasownik
 1. express oneself   [TRANSITIVE]
  I express myself through dance and music. (Wyrażam swoje emocje poprzez taniec i muzykę.)

Powiązane zwroty — "wyrazić"

rzeczownik
wyraz = word +1 znaczenie
wyrażenie = expression +2 znaczenia
przysłówek
wyraźnie = clearly +23 znaczenia
przymiotnik
wyraźny = clear +17 znaczeń
inne
Co takiego? (używane, by wyrazić zaskoczenie) = What?
czasownik
idiom
określać stanowisko (ustosunkować się do czegoś, wyrazić opinię) = take a stand
ojej! (używane, by wyrazić zaskoczenie) = by gum!
inne
o stary! (aby wyrazić niezadowolenie lub ekscytację) = oh man!
coś takiego (zwrot używany, aby wyrazić zdziwienie lub oburzenie) = well, I never , well, I never did
wykrzyknik
Nie, no co ty! (używane, by wyrazić niedowierzanie) = Get away!
Cholera! (używane, aby wyrazić złość, gniew) = Hot damn!
świetnie! (wyrażenie używane, głównie przez dzieci, gdy chcą wyrazić ekscytację i zadowolenie z czegoś) = goody!
określnik
cóż to za (używane, by wyrazić zaskoczenie) = whatever
phrasal verb
dalej (używane, aby wyrazić zgodę na coś) = go on
Zobacz także: wyrazić coś słowami

powered by  eTutor logo