"przeprosić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeprosić" po polsku

 1. sorry ****   informal
  Sorry, but I can't go with you. (Przepraszam, ale nie mogę iść z tobą.)
  I didn't mean to hurt you. Sorry. (Nie chciałem cię zranić. Przepraszam.)
  I can't come to the party, sorry. (Nie mogę przyjść na imprezę, przepraszam.)
  Sorry to bother you but I'm lost. (Przepraszam, że pana niepokoję, ale zgubiłem się.)
phrasal verb
 1. make up *** , make it up informal
  • pogodzić się (np. z przyjacielem)
   I hope we'll make up after this argument. (Mam nadzieję, że pogodzimy się po tej kłótni.)
   I can't make up with her. I'm still mad at her. (Nie mogę się z nią pogodzić. Wciąż jestem na nią zły.)

przeprosić

 1. say sorry  
czasownik
 1. apologize ** , apologise British English
  • przepraszać (za coś), usprawiedliwiać się [INTRANSITIVE]
   You're right, and I apologize. (Masz rację i przepraszam.)
   I apologize for offending you. (Przepraszam, że cię uraziłem.)
   I sincerely apologize for any problems this caused you. (Szczerze przepraszam za problemy, które ci to spowodowało.)
 1. offer an apology  

"przeprosić" — Słownik kolokacji angielskich

say sorry kolokacja
 1. say czasownik + sorry przymiotnik = przeprosić
  Silna kolokacja

  Hard not to, especially when everybody's saying sorry for your loss and telling you how great he was.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo