"nieodparty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieodparty" po polsku

nieodparty

przymiotnik
 1. distinct **
  • wyraźny, zdecydowany, nieodparty (np. sukces)
   I can see a distinct improvement in his behaviour. (Widzę wyraźną poprawę w jego zachowaniu.)
   She spoke with a distinct American accent. (Ona mówiła z wyraźnym amerykańskim akcentem.)
 2. irresistible
 3. compelling **  
 4. inescapable
 5. unresisted  
 6. ineludible
 7. irrefragable
 8. opposeless   old use
czasownik
 1. defend ***
  • bronić (się w sądzie), odpierać (zarzuty) [TRANSITIVE]
   I'm defending him in court tomorrow, he's my client. (Bronię go jutro w sądzie, on jest moim klientem.)
   My lawyer tried to defend the accusations. (Mój prawnik starał się odpierać zarzuty,)
 2. counter ***
 3. resist ***
  • stawiać opór, odpierać (np. atak) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I don't think we will be able to resist. (Nie sądzę, abyśmy byli w stanie stawiać opór.)
   They are planning to attack us tonight but we have to resist. (Planują nas dziś zaatakować, ale musimy stawiać opór.)
 4. deflect
 5. refute
 6. repel
 7. parry
 8. rebut
 9. repulse
phrasal verb
 1. drive back
 2. answer back
czasownik
 1. rejoin
phrasal verb
 1. fight something off , fight off something
  • zwalczać coś, odpierać coś
   You have to stay in bed and take some medicines to fight off the flu. (Musisz zostać w łóżku i wziąć jakieś lekarstwa, żeby zwalczyć grypę.)
   I don't know how much longer the soldiers will be able to fight off the attack. (Nie wiem, jak długo jeszcze żołnierze będą w stanie odpierać atak.)
 2. beat something off  

Powiązane zwroty — "nieodparty"

czasownik
przeć = thrust +1 znaczenie
przysłówek
phrasal verb
rzeczownik
Zobacz także: odpartynieodpartość

powered by  eTutor logo