"oznakowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oznakowany" po polsku

czasownik
 1. flag ***  
  Please flag all the documents we'll need later. (Proszę oznacz wszystkie dokumenty, które będą nam później potrzebne.)
  They flagged what was important for them. (Oni oznakowali to, co było dla nich ważne.)
 2. brand ***
  • omarkować, oznakować (nadać nazwę produktowi) technical
   Successful branding can improve sales. (Nadanie udanej nazwy marki dla produktu może poprawić sprzedaż.)
   Branding livestock is still common. (Oznakowywanie zwierząt hodowlanych jest wciąż praktykowane.)

Powiązane zwroty — "oznakowany"

rzeczownik
oznaka = sign +8 znaczeń
czasownik
znakować = mark +2 znaczenia
phrasal verb
przymiotnik

powered by  eTutor logo