BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"Victorian house" — Słownik kolokacji angielskich

Victorian house kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wiktoriański dom
  1. Victorian przymiotnik + house rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Maybe the girl in the Victorian house would hear about her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo