ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bar somebody's path" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bar somebody's path" po angielsku

bar somebody's path , także: bar somebody's way

idiom
  1. zagradzać komuś drogę
    He can't leave the room - you have to bar his path if he tries. (On nie może wyjść z tego pokoju - musisz zagrodzić mu drogę, jeśli spróbuje.)

powered by  eTutor logo