KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"heights" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "heights" po angielsku

heights **

rzeczownik
 1. wzgórza
  Heights are better for troops than low, deep areas. (Wzgórza są lepsze dla wojska niż niskie, głębokie tereny.)
 2. wyżyny (najwyższy poziom czegoś)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

height *** , ht. (skrót)

Height matters when it comes to ... Height comparison of buildings in ...
rzeczownik
 1. wzrost [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  What's your height? (Ile masz wzrostu?)
  She is about her mother's height. (Ona jest mniej więcej wzrostu swojej matki.)
  My brother is the same height, but he wears size 10. (Mój brat jest tego samego wzrostu, ale nosi rozmiar 10.)
 2. wysokość [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  In this part of the city houses have different height. (W tej części miasta domy mają inną wysokość.)
  What's the height of the fence? (Jaka jest wysokość płotu?)
 3. wysokość (wysoko położone miejsce) [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
  It's not easy to get rid of the fear of heights. (Niełatwo jest pozbyć się lęku wysokości.)
 4. szczyt
  At the height of the summer season our town is crowded with thousands of people. (W szczycie sezonu letniego nasze miasto jest zatłoczone tysiącami ludzi.)
  We went to Spain in the height of the holiday season. (Pojechaliśmy do Hiszpanii w szczycie sezonu wakacyjnego.)
  link synonim: peak

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. wysokościowy (dot. wysokości)

powered by  eTutor logo