Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"szczebel" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szczebel" po polsku

szczebel

rzeczownik
 1. level *****
  • poziom, stopień, szczebel [policzalny]
   I've just completed the last level of the game. (Właśnie ukończyłem ostatni poziom gry.)
   This is the last level of the reincarnation. (To jest ostatni stopień reinkarnacji.)
   What is your level of English? (Jaki jest twój poziom angielskiego?)
 2. grade ****
  • szczebel, stopień (np. w organizacji) [policzalny]
   He operates on the highest grade of the association. (On działa na najwyższym szczeblu stowarzyszenia.)
   I don't know people from the lower grade - we have separate offices. (Nie znam ludzi z niższego szczebla - mamy osobne biura.)
 3. tier *
  • poziom, szczebel (np. w hierarchii organizacji)
 4. rung  
 5. echelon
  • szczebel, ranga (osoby w jakiejś organizacji)
 6. spoke
  • szczebel (drabiny)
 7. notch *
  • stopień, szczebel potocznie
   I can't climb this ladder, a notch is broken. (Nie wejdę na tę drabinę, bo ma złamany stopień.)
 8. stave  
 9. rundle
  • szczebel (drabiny)
przymiotnik
 1. notched