"poziomica" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poziomica" po polsku

poziomica

rzeczownik
 1. level *****
  • poziomica, poziomnica [COUNTABLE]
   A level is used for checking if surfaces are exactly horizontal or vertical. (Poziomica jest używana do sprawdzania, czy powierzchnie są idealnie poziome lub pionowe.)
   Levels are used in construction of buildings. (Poziomice są używane przy budowie budynków.)
 2. contour line
 3. waterpas  
 4. level set
 5. isohypse
  • poziomica, izohipsa, warstwica
 6. spirit level   British English

Powiązane zwroty — "poziomica"

rzeczownik
przymiotnik
poziomy = horizontal +1 znaczenie
przysłówek
poziomo = across +1 znaczenie
czasownik

"poziomica" — Słownik kolokacji angielskich

contour line kolokacja
 1. contour rzeczownik + line rzeczownik = poziomica, warstwica, izohipsa
  Zwykła kolokacja

  Of course, these hills are much lower and do not reach the 200-metre contour line.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo