Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"exceed levels" — Słownik kolokacji angielskich

exceed levels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekrocz poziomy
  1. exceed czasownik + level rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By 1936, property values in the city exceeded pre-Depression levels.

powered by  eTutor logo