"exceed" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "exceed" po angielsku

exceed oficjalnie **

czasownik
  1. przekroczyć, przewyższyć [przechodni]
    The weight of the letter should not exceed 500 grams. (Waga listu nie powinna przekraczać 500 gramów.)
    I am totally convinced that Europe will exceed our expectations. (Jestem całkowicie przekonany, że Europa przekroczy nasze oczekiwania.)
  2. przekroczyć (np. limit, granicę) [przechodni]
    You exceeded the speed limit. (Przekroczyłeś limit prędkości.)
    Don't exceed the time limit or I'll have to fail you. (Nie przekraczaj limitu czasu, albo będę musiał cię oblać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo