ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"w szkole" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w szkole" po polsku

w szkole

przysłówek
 1. in school American English **
  • w szkole (w okresie nauki szkolnej)
   Brian is still in school, he's too young to work. (Brian jest nadal w okresie nauki szkolnej, jest zbyt młody by pracować.)
 2. at school **  
  The children are still at school. (Dzieci są jeszcze w szkole.)
 3. at school **
  • w szkole (w budynku szkoły)
   Do you have a canteen at school? (Macie stołówkę w szkole?)

Powiązane zwroty — "w szkole"

rzeczownik
przedmiot (w szkole) = subject
ocena (w szkole) = grade
grupa (w szkole) = stream
ławka (w szkole) = desk
klasa (w szkole) = form , forme dawne użycie
dzwonek (w szkole) = bell
pan (o nauczycielu w szkole) = sir , także: sieur British English dawne użycie , także: suh American English potocznie
nauczyciel (w szkole) = schoolteacher +1 znaczenie
edukacja (w szkole) = schooling
podręcznik (używany do nauki w szkole) = textbook , student's book , także: text American English
zbiórka (w szkole) = assembly
pierwszy rok (w szkole) = first year , także: first-year
szafka (w szkole, biurze, szatni) = locker
zawieszenie (w szkole) = exclusion +1 znaczenie
wyróżnienie (w szkole, np. za wyniki w nauce) = distinction
wypracowanie (w szkole) = composition
religia (jako przedmiot w szkole) = Religious Education , RE (skrót) , Religious Instruction , RI (skrót)
wf (w szkole) = games
dyscyplina (cienki patyk do wymierzania kar cielesnych w szkole) = cane
integracja (np. w szkole) = inclusion
rekrutacja (do bractwa w szkole wyższej) = rush
lektura (obowiązkowa, np. w szkole) = reading
wagary (w szkole) = cut
czasownik
uczestniczyć (niekoniecznie w sposób aktywny np. w zajęciach w szkole, w spotkaniach) = attend
wywoływać (np. w szkole, na apelu) = call
rekrutować (do bractwa w szkole wyższej) = rush
przymiotnik
wewnętrzny (w szkole) = intramural
niepełny (o ocenie w szkole) = incomplete
nieobecny (np. w pracy, w szkole) = off
phrasal verb
pochwalić (np. dziecko za dobre osiągnięcia w szkole) = build up

"w szkole" — Słownik kolokacji angielskich

at school kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the school
 1. at przyimek + school rzeczownik = w szkole
  Bardzo silna kolokacja

  The school was started by parents, some who had experience working at private schools.

  Podobne kolokacje:
in school kolokacja
 1. in przyimek + school rzeczownik = w szkole (w okresie nauki szkolnej)
  Bardzo silna kolokacja

  The number of students in private schools is about 65,000.

  Podobne kolokacje:
at School kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the school
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w szkole
 1. at przyimek + school rzeczownik
  Silna kolokacja

  The school was started by parents, some who had experience working at private schools.

  Podobne kolokacje:
throughout school kolokacja
Popularniejsza odmiana: throughout the school
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w szkole
 1. throughout przyimek + school rzeczownik
  Silna kolokacja

  Maybe its because I played defense throughout high school & college.

  Podobne kolokacje:
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w szkole
 1. throughout przyimek + school rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Maybe its because I played defense throughout high school & college.

  Podobne kolokacje:
within the school kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w szkole
 1. within przyimek + school rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Many activities within the school are based on the house system.

  Podobne kolokacje:
at the school kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w szkole
 1. at przyimek + school rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The school was started by parents, some who had experience working at private schools.

  Podobne kolokacje:
in the school kolokacja
Popularniejsza odmiana: in school
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w szkole
 1. in przyimek + school rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The number of students in private schools is about 65,000.

  Podobne kolokacje:
at a school kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the school
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w szkole
 1. at przyimek + school rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The school was started by parents, some who had experience working at private schools.

  Podobne kolokacje:
in a school kolokacja
Popularniejsza odmiana: in school
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w szkole
 1. in przyimek + school rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The number of students in private schools is about 65,000.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo