ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przedszkole" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przedszkole" po polsku

przedszkole

obrazek do "nursery school" po polsku
rzeczownik
 1. nursery school , kindergarten American English * , preschool American English , kindy (skrót) Australian English   [policzalny]
  She had learned a lot since she had joined the staff at the nursery school. (Ona wiele się nauczyła odkąd dołączyła do personelu w przedszkolu.)
  I have a daughter in kindergarten. (Mam córkę w przedszkolu.)
 2. day nursery , day care centre British English , day care center American English

"przedszkole" — Słownik kolokacji angielskich

nursery school kolokacja
 1. nursery rzeczownik + school rzeczownik = przedszkole
  Bardzo silna kolokacja

  I've found enough of them to start a nursery school over the years.

  Podobne kolokacje:
day care center kolokacja
 1. day rzeczownik + center rzeczownik = żłobek, przedszkole
  Silna kolokacja

  After the renovation, a weight room and day care center were also available.

  Podobne kolokacje:
 2. care rzeczownik + center rzeczownik = żłobek, przedszkole
  Silna kolokacja

  After the renovation, a weight room and day care center were also available.

  Podobne kolokacje:
day nursery kolokacja
 1. day rzeczownik + nursery rzeczownik = żłobek, przedszkole
  Luźna kolokacja

  The idea arose to have a day nursery where the senior citizens could watch the children.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo