PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"trzymać się kurczowo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trzymać się kurczowo" po polsku

trzymać się kurczowo

phrasal verb
 1. hang on **  
  She hung on to my hand. (Ona trzymała się kurczowo mojej dłoni.)
  Hang on to the rope! I'll save you. (Trzymaj się kurczowo liny! Uratuję cię.)
czasownik
 1. clasp *
  • ścisnąć, ściskać, trzymać się kurczowo
   He clasped his suitcase when he walked through the crowd. (On ściskał swoją teczkę, kiedy szedł przez tłum.)
idiom
 1. hang on like grim death BrE , także: hold on like grim death  
phrasal verb
 1. hang on to something  
  He hung on to his last chance. (On kurczowo trzymał się swojej ostatniej szansy.)
czasownik
 1. clutch **

"trzymać się kurczowo" — Słownik kolokacji angielskich

hang on kolokacja
 1. hang czasownik + on przyimek = trzymać się kurczowo
  Bardzo silna kolokacja

  No place to hang my own father's photo on the wall!

  Podobne kolokacje: